Aktualności

Co należy wiedzieć o samodzielnym wywozie śmieci?

Obowiązek wywozu śmieci spoczywa na gminach, które muszą zapewnić odbiór i transport odpadów. Niekiedy jednak trzeba zadbać o to samodzielnie. W jakich przypadkach należy samodzielnie wywozić śmieci? 

Wywóz śmieci w świetle prawa

Zgodnie z artykułem 6c ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, gminy zobowiązane są do zorganizowania odbioru odpadów komunalnych. Dotyczy to wszystkich nieruchomości o charakterze mieszkalnym. Prawo zakłada jednak tylko wywóz tzw. odpadów komunalnych, czyli takich, które powstają w gospodarstwach domowych.Rada gminy może też postanowić o zorganizowaniu wywozu odpadów od właścicieli budynków niezamieszkałych. Sprzyja to utrzymaniu porządku w sferze publicznej oraz zmniejsza ryzyko roznoszenia się nieczystości. Inaczej jednak sprawa wygląda w przypadku odpadów budowlanych czy remontowych. 

Samodzielny wywóz śmieci

Wywóz śmieci trzeba zorganizować samodzielnie, jeśli chce się wyrzucić coś, co nie należy do odpadów komunalnych. Mogą to być na przykład leki, baterie czy też sprzęt elektroniczny. Przeterminowane lekarstwa czy zużyte strzykawki powinno dostarczyć się do aptek, gdzie zostaną w odpowiedni sposób zutylizowane. Z kolei urządzenia elektroniczne należą do grupy elektrośmieci, które należy przetransportować do odpowiednich miejsc zbiórek.

Wywóz gruzu i śmieci budowlanych

W trakcie budowy czy remontu domu powstaje wiele kilogramów śmieci, które nie mogą tak po prostu trafić do kosza. Są to zużyte panele, stare meble, zerwane i potłuczone płytki, kamień, gruz, pojemniki po farbach i rozpuszczalnikach czy różnego rodzaju blachy. Te odpady należy wywozić na włąsną rękę. Żeby ułatwić składowanie śmieci budowlanych warto zdecydować się na wynajem kontenerów. Dzięki temu będzie nam łatwiej utrzymać porządek i przeprowadzić wywóz odpadów.

Dodaj komentarz


Warning: Undefined array key 0 in /home/platne/serwer121547/public_html/autoinstalator/oscianach.pl/wordpress23618/wp-content/plugins/wp-google-analytics-scripts/wp-google-analytics-scripts.php on line 394