Poradnik

Czy na budowę śmietnika potrzebne jest pozwolenie?

Zadaszone osłony śmietnikowe zaliczane są do obiektów małej architektury i nie wymagają pozwolenia na budowę – wystarczy zgłoszenie.

Prawo budowlane, a w szczególności Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, reguluje kwestie odległości pomiędzy kontenerem na śmieci a budynkiem mieszkalnym (art. 22-25).

Joanna Złoczewska, Grupa Atlas

[badlist]

  • Odległość śmietnika od drzwi i okien budynków powinna wynosić 10 m, a od działki sąsiada 3 m. Zachowanie odległości od granicy działki nie jest wymagane, jeżeli śmietniki na obu działkach stykają się.
  • W zabudowie jednorodzinnej dopuszcza się zmniejszenie odległości od okien i drzwi do 3 m, a od granicy działki do 2 m.
  • Dojścia i dojazd do śmietników powinny być utwardzone.

[/badlist]

Dodaj komentarz


Warning: Undefined array key 0 in /home/platne/serwer121547/public_html/autoinstalator/oscianach.pl/wordpress23618/wp-content/plugins/wp-google-analytics-scripts/wp-google-analytics-scripts.php on line 394