AktualnościBudowakonstrukcje

Efektywność energetyczna budynków a świadectwa energetyczne

Bezpowrotnie minęły czasy, kiedy nie zwracało się uwagi na energochłonność budynków. Obecnie prawo zaostrza standardy energetyczne budynków. Całkowicie nowym elementem kształtującym zapotrzebowanie na energię jest obecnie wdrażana dyrektywa o efektywności energetycznej budynków zawarta w znowelizowanej ustawie – Prawo energetyczne (nowelizacja z 19 października 2007 roku) oraz projekcie nowelizacji ustawy – Prawo energetyczne z 25 sierpnia 2008 roku.

Ustanowienie dyrektywy 2002/91/WE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków jest jednym z elementów polityki energetycznej Unii Europejskiej i jej zapisy wchodzą w życie w Polsce od 1 stycznia 2009 roku.

Audyty energetyczne funkcjonujące w Polsce od blisko 10 lat wykonywane są jednorazowo przez dowolną osobę określają wyjściowy stan energetyczny obiektu w celu przygotowania go do procesu termomodernizacji. Świadectwo charakterystyki energetycznej powszechnie zwane certyfikatem lub paszportem energetycznym to dokument mówiący o zużyciu energii przez budynek, określonym przez klasę energetyczną. Określa stan bieżącego zapotrzebowania na energię i możliwość porównania z budynkiem wykonanym optymalnie, tzw. referencyjnym.

Świadectwo energetyczne pozwala uzasadnić wielkość opłat związanych z ogrzewaniem oraz cenę rynkową obiektu. Wykonane jest w określonych odstępach czasu, a osoba je wykonująca musi legitymować się odpowiednimi uprawnieniami. Świadectwo sporządzane jest na podstawie oceny energetycznej polegającej na określeniu charakterystyki energetycznej (przez zbiór danych i wskaźników). Dotyczy ona obliczeniowego lub faktycznego zapotrzebowania budynku na energię: na cele c.o., c.w.u., wentylacji i klimatyzacji, a w przypadku budynku użyteczności publicznej także oświetlenia. Średnie z poszczególnych składowych charakterystyki tworzą tzw. zintegrowaną charakterystykę energetyczną budynku. Podstawę opracowania świadectw stanowi norma 15217:2007.

Struktura obliczeń w ramach przeprowadzonej certyfikacji energetycznej obejmuje:

[badlist]

 • obliczenie rocznego zapotrzebowania na energię netto (ogrzewanie i wentylację, chłodzenie;)
 • podgrzewanie wody użytkowej i oświetlenie;
 • obliczenie rocznego zapotrzebowania na energię dostarczoną do budynku z uwzględnieniem strat powstałych w instalacjach;
 • obliczenia zapotrzebowania na energię elektryczną do napędu pomp i wentylatorów w instalacjach;
 • przeliczenie zapotrzebowania na energię dostarczoną do budynku uzyskiwaną z różnych nośników na energię ważoną;
 • obliczenie wartości charakterystyki energetycznej budynku.

[/badlist]

Klasa energetyczna budynku stanowi wyznacznik jakości energetycznej. Występuje 9 klas (oznaczenia:A1, A2, B1,B2, C, D, E, F, G). A1 – klasa najwyższa. Im wyższa klasa tym budynek jest bardziej energooszczędny.

Świadectwo energetyczne jest niezbędne

[badlist]

 • inwestorowi budującemu nowy budynek;
 • właścicielowi domu lub mieszkania, które jest sprzedawane lub wynajmowane;
 • inwestorowi modernizującemu budynek pod względem energetycznym, jeśli koszty związane z modernizacją wynoszą co najmniej 25% wartości odtworzeniowej budynku.

[/badlist]

Świadectwo energetyczne wykonuje się w formie 4-stronicowego opracowania:

[badlist]

 • pierwsza strona przedstawia identyfikację budynku, zintegrowana charakterystykę, klasę energetyczną, dane osoby  wykonującej certyfikat, datę wykonania, ważność, numer świadectwa;
 • druga strona to charakterystyka techniczno-użytkowa;
 • trzecia strona określa charakterystykę energetyczną;
 • czwarta strona zawiera uwagi dotyczące poprawy jakości energetycznej oraz uwagi podstaw prawnych świadectwa.

[/badlist]

Certyfikat ma urealnić cenę wprowadzanych do obiegu nieruchomości poprzez uwzględnienie kosztu ich użytkowania. W ten sposób przyczyni się do promowania budynków efektywnych energetycznie, a tym samym zmniejszenia ich oddziaływania na środowisko.

Dodaj komentarz


Warning: Undefined array key 0 in /home/platne/serwer121547/public_html/autoinstalator/oscianach.pl/wordpress23618/wp-content/plugins/wp-google-analytics-scripts/wp-google-analytics-scripts.php on line 394