Aktualności

Efektywność energetyczna budynków – jak przyspieszyć ich powstawanie?

Efektywność energetyczna budynków i 20 akcji mających na celu przyspieszenie inwestycji w efektywność energetyczną na rynku budowlanym w Polsce.

Opublikowany raport „Laboratorium EEB w Polsce – Wspólne działanie na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego Polski” przedstawia kolejne kroki na tym polu.

Zaproponowane działania są efektem trwającego trzy dni spotkania warsztatowego „Laboratorium Efektywności Energetycznej w Budynkach” (EEB Lab), które odbyło się w Warszawie w lipcu 2014 roku zostało zorganizowane przez World Business Council for Sustainable Development (światową organizację skupiającą osoby na stanowiskach kierowniczych w czołowych międzynarodowych firmach, wspólnie działające na rzecz zrównoważonego rozwoju) oraz członków i partnerów inicjatywy transformacji rynku Energy Efficiency in Buildings (Efektywności Energetycznej w Budynkach).

W trakcie Laboratorium w Polsce zwrócono uwagę na rozwijający się rynek efektywnych energetycznie budynków, w szczególności w sektorze komercyjnym, który jest napędzany przez popyt ze strony międzynarodowych inwestorów. Podkreślono również chęć podjęcia działań i współpracy w celu transformacji rynku budowlanego w Polsce. Zidentyfikowano 20 konkretnych akcji. Partnerzy warsztatu zobowiązali się już do wdrożenia ponad połowy z nich.

Siedem organizacji partnerskich postanowiło stworzyć Platformę EEB dla efektywnych energetycznie budynków. Construction Marketing Group, reprezentowane przez Buro Happold Engineering, oraz Narodowa Agencja Poszanowania Energii pełnią funkcję współprzewodniczących Platformy. Będą mieli za zadanie zebrać interesariuszy rynku w celu przeprowadzenia dyskusji na temat kwestii związanych z EEB oraz koordynować działania pomiędzy grupami interesariuszy.

Platforma jest otwarta na przyjęcie kolejnych organizacji i pozwoli swoim członkom na uzupełnianie podjętych działań oraz komunikowanie wykonanej pracy. Dodatkowo zaangażuje sektor publiczny w pracę nad rozwojem długoterminowej strategii efektywnego energetycznie budownictwa. Dzięki Platformie możliwe będzie też podjęcie konsultacji politycznych w UE kanałami oferowanymi przez międzynarodowe organizacje partnerskie.

Zachęca się interesariuszy rynku budowlanego do zapoznania się z raportem oraz dołączenia do Platformy EEB, aby móc koordynować działania zmierzające do przeprowadzenia transformacji rynku.

Następujące firmy będące członkami WBCSD wspierały Laboratorium w Polsce oraz zobowiązały się do podjęcia działań: Skanska (lider projektu), AGC, AkzoNobel, ArcelorMittal, GDF SUEZ, Lafarge, Schneider Electric, SGS, Siemens oraz United Technologies.

Więcej informacji dostępne na stronie WBCSD

„Laboratoria EEB mają na celu krzewienie wiedzy na temat barier stojących na drodze rynku budowlanego oraz, co najważniejsze, generowanie partnerstw, które wdrożą proponowane działania”, twierdzi Roland Hunziker, dyrektor ds. zrównoważonego budownictwa w WBCSD.

„Ministerstwo Gospodarki z zadowoleniem przyjmuje zarówno powstanie platformy w ramach inicjatywy Energy Efficiency in Buildings jak i perspektywę współpracy z platformą w celu stworzenia długoterminowej, spójnej strategii dla rynku budowlanego w Polsce”, twierdzi Beata Jaczewska, Radca Ministra – Ministerstwo Gospodarki.

„Polskie firmy nie mają często wystarczającej motywacji, by zadbać o efektywność energetyczną budynków. Dzieje się tak dlatego, że Polska ma dobry dostęp do surowców naturalnych, dzięki czemu ceny energii są u nas stosunkowo niskie. Rodzimi najemcy czy inwestorzy budynków biurowych często wybierają siedziby tańsze na etapie realizacji, a więc oferujące teoretycznie niższe koszty najmu. Nie zdają oni sobie jednak sprawy z wieloletnich korzyści, również finansowych, jakie przynosi zrównoważone budownictwo. Dlatego zadaniem świadomych organizacji jest podjęcie w pierwszej kolejności działań edukacyjnych. Przykładem może być proponowana w raporcie kampania, której celem będzie zwiększanie wiedzy oraz pokazywanie dobrych praktyk, obok których konieczne jest również inspirowanie zmian legislacyjnych”, mówi Katarzyna Zawodna, Prezes Skanska Property Poland.

Dodaj komentarz


Warning: Undefined array key 0 in /home/platne/serwer121547/public_html/autoinstalator/oscianach.pl/wordpress23618/wp-content/plugins/wp-google-analytics-scripts/wp-google-analytics-scripts.php on line 394