Budowaelewacje, tynki zewnętrzne, fasadyPolecamy

Grzyb na ścianie. Co z nim zrobić?

Jeżeli na ścianach domu pojawiły się szarobrunatne plamy, przypominające pajęczynę, to pewne, że zaatakował ją grzyb. Niesie on ze sobą wiele zagrożeń: powoduje rozkład i odpadanie tynków, niszczy mury, drewno, a co najważniejsze – ma bardzo silne oddziaływanie alergenne. Dlatego walczyć z nim trzeba szybko i bezwzględnie.

Zawilgocone ściany domu (te wewnątrz jak i na zewnątrz) są narażone na atak pleśni i grzybów, czyli na korozję biologiczną. Przez korozję biologiczną budynków rozumie się różne formy niszczenia elementów budowli, wywołane działaniem organizmów żywych, tzw. szkodników biologicznych. Obok grzybów domowych i pleśniowych, takimi szkodnikami są również jednokomórkowe drożdże, glony oraz owady.

Uwaga! Zanim jednak zabierzemy się do walki z grzybami, bezwzględnie należy usunąć przyczyny występowania warunków rozwojowych dla mikroorganizmów. Budynek powinien zostać zabezpieczony przed napływem wody i wilgoci. Inaczej, wszystkie nasze wysiłki zmierzające do pozbycia się glonów i grzyba pójdą na marne.

Usuwanie grzyba

Grzyb w budownictwie to wróg podstępny. Na elewacji najpierw pojawiają się kolonie glonów w postaci silnych wykwitów, tzw. zazielenień. Stanowią one podłoże do rozwoju pleśni i zagrzybień. Ich usuwanie należy rozpocząć od dokładnego oczyszczenia podłoża. Brud, pył, odbarwienia należy usnąć stalowymi szczotkami. Jeżeli grzyb zakorzenił się głębiej, należy skuć tynk aż do cegieł, około 1 m poza zaatakowane miejsce.

W przypadku tynków cienkowarstwowych zazwyczaj wystarczające jest zmycie ciśnieniowe powierzchni wypraw. Przy silnych porażeniach i zatłuszczeniu elewacji, przed wykonaniem odkażenia, konieczne jest mycie wstępne z zastosowaniem detergentów. Tak przygotowaną powierzchnię dezynfekujemy środkiem grzybobójczym. Metoda nanoszenia preparatu jest dowolna: wałek, pędzel, metoda natryskowa. Ze względu na zróżnicowane fazy rozwoju grzybni i glonów należy nanieść preparat minimum dwukrotnie (najlepiej trzykrotnie) w kilkudniowym odstępie czasu.

W trakcie wykonywania prac konieczne jest zabezpieczenie powierzchni przed opadami atmosferycznymi, bądź szybkim wysuszeniem (powierzchnie nasłonecznione).

Impregnujemy i malujemy

Po 48 godzinach czyszczoną ścianę warto zabezpieczyć mineralnym silikonowym środkiem hydrofobizującym, który zapewni wysoki poziom przepuszczalności gazów i małą nasiąkliwość wodą. Zaimpregnowana w ten sposób powierzchnia jest odporna na temperatury od -20 do + 80ºC.

Po całkowitym wyschnięciu powierzchni (po ok. 6 godzinach) – jeśli to konieczne – można ścianę pomalować, dobierając farby i podkłady do rodzaju podłoża. Najbardziej efektywne są farby silikonowe, ponieważ zmniejszają one możliwość rozwoju mikroorganizmów, są paroprzepuszczalne i mało nasiąkliwe, a także zwiększają odporność na niekorzystne warunki środowiska.

Dodaj komentarz


Warning: Undefined array key 0 in /home/platne/serwer121547/public_html/autoinstalator/oscianach.pl/wordpress23618/wp-content/plugins/wp-google-analytics-scripts/wp-google-analytics-scripts.php on line 394