Nowości

Izolacje wysokotemperaturowe – co powinniśmy o nich wiedzieć?

Wysokie temperatury są nieodłącznym elementem wielu procesów produkcyjnych. Bez możliwości ich nienaturalnego wytworzenia, nie mielibyśmy dzisiaj takich wyrobów, jak chociażby szkło. Nie da się ukryć, że w celu produkcji określonych materiałów właśnie pod wpływem ciepła, istotne jest zachowanie jak najmniejszych strat. Wiąże się to w końcu ze zużyciem energii, a co za tym idzie – sporymi kosztami.

Prężne działanie zakładów przemysłowych jest uwarunkowane przede wszystkim funkcjonalnością i opłacalnością wykonywania danych prac. Czynnikiem, który jest niezwykle ważny w obu tych kwestiach jest izolacja temperaturowa.

Czym jest izolacja wysokotemperaturowa?

Izolator cieplny z definicji jest barierą termiczną, pomiędzy powierzchniami, w których panują dwie różne sobie temperatury. Mówiąc prościej, zadaniem takiej przegrody jest nie przepuszczanie ciepła zarówno z jednej, jak i drugiej strony. Decydują o tym przede wszystkim współczynniki przenikania, wnikania i konwekcji, zależne od materiałów, z których wykonana jest izolacja.

To jednak nie wszystko. Istnieją przecież materiały izolacyjne, spotykane chociażby na elewacjach budynków. Mowa tutaj o pustakach czy styropianie. Ich zadaniem także jest trzymanie temperatury. Aktualnie, poruszamy się jednak w temacie izolacji wysokotemperaturowych czyli takich, które znacznie wykraczają poza obrys 20 – 40 oC. Materiały te muszą być odporne na temperatury rzędu 1000 oC, a nawet znacznie wyższe. Co za tym idzie, niektóre z nich powinny zapewniać także ogniotrwałość i niewrażliwość na substancje żrące czy promieniowanie.

Rodzaje izolatorów wysokotemperaturowych

Bez wątpienia, do zadań w najcięższych warunkach temperaturowych używa się ogniotrwałych materiałów ceramicznych. Proces ich produkcji opiera się na wykorzystaniu metody próżniowej. Do ich wykonania stosuje się glin, krzem oraz w zależności od przeznaczenia i upragnionych właściwości, różnego rodzaju tlenki, azotki czy siarczki. Ich odporność termiczna wynosi nawet 1800 oC, a także gwarantuje ogniotrwałość. W celu pozyskania większej liczby informacji z zakresu ceramicznych wyrobów ogniotrwałych, polecamy odwiedzić stronę internetową krakowskiej firmy ZAMAC.

Oczywiście, oprócz włókien ceramicznych, istnieje jeszcze szereg innych izolatorów wysokotemperaturowych. Do podstawowych należy Wermikulit (odporność termiczna do 1100 oC), wełna mineralna (750 oC), włókna szklane (750 oC) czy krzemiany wapnia (1100 oC).

Najczęściej spotykane wyroby termoizolacyjne

Najczęściej spotykanymi wyrobami w branży wysokich temperatur są wcześniej opisane tworzywa z ceramiki ogniotrwałej. W ich skład zaliczamy kształtki, otuliny, płyty izolacyjne, obudowy elementów grzejnych, wanny odlewnicze, a nawet kleje i utwardzacze.

Nie jest natomiast powiedziane, że inne materiały stanowią jedynie mały procent w praktycznym zastosowaniu. Często możemy napotkać na koce z włókien szklanych chociażby na izolacjach rur c.o bądź c.w.u. Co więcej, z innych materiałów tworzy się także izolacje sypkie, występujące w formie granulatów czy proszku.

Dodaj komentarz


Warning: Undefined array key 0 in /home/platne/serwer121547/public_html/autoinstalator/oscianach.pl/wordpress23618/wp-content/plugins/wp-google-analytics-scripts/wp-google-analytics-scripts.php on line 394