Budowaocieplenie ścian

Jak zabezpieczyć dom przed wilgocią

Każdy budynek, bez względu na jego powierzchnię czy położenie narażony jest na niekorzystne działanie wody. Zawilgocenia nie tylko zmniejszają komfort użytkowania i mają negatywny wpływ na zdrowie, ale i są bardzo niebezpieczne dla struktury obiektu budowlanego. Już na etapie budowy budynku warto zabezpieczyć go przed wilgocią wykonując hydroizolację. Co należy zrobić, aby była ona skuteczna?

dom-przzed-wilgocia

Destrukcyjne działanie wody

Zawilgocenie murów poza negatywnym wpływem na zdrowie jest także bardzo niebezpiecznym zjawiskiem dla samego budynku, które może przyczynić się do pojawienia trudnych do usunięcia szkód. Jednym z największych niebezpieczeństw jest utrata izolacyjności termicznej, przez co pomieszczenia budynku stają się mocno wychłodzone. Dostanie się wilgoci do murów powoduje także usterki w samej strukturze ściany, co przekłada się na łuszczenia i późniejsze odpadanie tynku, pojawienie się wykwitów, pleśni i grzybów, a w ostateczności nawet całkowite obniżenie wytrzymałości ściany. Kumulacja tych negatywnych dla struktury budynku zjawisk oraz ich ignorowanie może przełożyć się w dłuższej perspektywie czasu nawet na katastrofę budowlaną.

Jak powstaje wilgoć?

Wilgoć może dostawać się do budynku z różnych powodów. Jednym z nich jest woda z gruntu, woda opadowa oraz rozbryzgowa, warto więc zwrócić uwagę na odpowiednie wykonanie izolacji w miejscach cokołowych. Istotnym problemem może być także nieodpowiednie odprowadzanie wód opadowych czy pojawienie się zawilgoceń po różnego typu zalaniach – nie tylko powodziowych, ale również przez wody opadowe czy wodociągowe. Jednym z najczęściej występujących powodów zawilgoceń jest napór wilgoci gruntowej na fundament. W tym wypadku podczas hydroizolacji wykonuje się barierę odgradzającą zewnętrzną strefę mokrą od bryły fundamentu.

Proces usuwania zawilgoceń rozpoczyna się od próby zdefiniowania problemu, czyli określenia co stało się przyczyną jej pojawienia. Częstą bywa to nieodpowiednia eksploatacja budynku lub też na etapie budowy domu – nie trzymanie się dokumentacji technicznej przez wykonawcę.

Sposoby usuwania wilgoci

Metody usuwania wilgoci można podzielić na dwie grupy – naturalne i sztuczne.

  • Naturalne. Polegają na odkopywaniu fundamentów, które sukcesywnie wytrącają wilgoć, a kiedy ława fundamentu osiągnie już poziom niskiej wilgotności, zabezpieczeniu jej metodą izolacji pionowej.
  • Sztuczne. Opierają się zaś na odtworzeniu izolacji poziomej, czyli przerwaniu przemieszczania się wilgoci w górę. Osuszanie odbywa się najczęściej przy pomocy metod mechanicznych i iniekcji, nazywanymi metodami inwazyjnymi.

Istnieją również metody nie inwazyjne, takie jak: osuszanie budynku gorącym powietrzem, technikami kondensacyjnymi czy mikrofalowymi. Metody nie inwazyjne działają podobnie jak osuszanie naturalne – mur schnie dzięki podniesieniu temperatury wewnątrz pomieszczenia, zapewniając jednocześnie odpowiednią wentylację. Proces osuszania budynku w zależności od wybranej metody może potrwać od kilku do kilkunastu tygodni.

Zabezpieczanie fundamentów przed wodą

Przed wykonaniem izolacji należy odpowiednio się do tego przygotować i ocenić stan ścian fundamentowych, stopień zawilgocenia budynku oraz warunki gruntowo – wodne.

Odpowiednie zabezpieczenie fundamentów przed szkodliwym działaniem wody powinno się wykonać na etapie budowy lub przebudowy domu. Polega ono na wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej poziomej i pionowej, a w przypadku usuwania wilgoci – również osuszania ścian. Izolację poziomą wykonuje się na wierzchu ław fundamentowych, drugą pod stropem piwnic. Izolacja pozioma powinna być ściśle związana z izolacją pionową ścian fundamentów i izolacją podposadzkową w piwnicy. Izolacja pozioma zapobiega podciąganiu wilgoci przez mury, zaś pionowa – przed naporem wilgoci. Trzeba pamiętać, że w miejscach, gdzie poziom wód gruntowych znajduje się nad poziomem posadowienia ław fundamentowych przed przystąpieniem do prac związanych z izolacją poziomą konieczne jest wykonanie drenażu.

Izolacja pokrycia dachowego

Podstawową funkcją dachu jest ochrona budynku przed opadami atmosferycznymi, zapobieganie utraty ciepła zimą oraz przegrzaniem porą letnią. Izolacja dachu składa się z warstwy wstępnego krycia, izolacji cieplnej oraz paroizolacji, a współczynnik przenikania ciepła powinien wynosić maksymalnie U = 0,3 W/(m²·K). Izolację powinno się wykonywać w temperaturze powyżej 0 oraz przy odpowiedniej wilgotności.

O jakości wykonania pokrycia dachowego świadczy odporność na gromadzenie się wilgoci napływającej do wnętrza. Warto więc wykonując termoizolację tej części budynku zastosować materiały uodparniające przed wilgocią, której źródłem jest skraplanie pary wodnej zarówno w więźbie, jak i samej izolacji. Materiały, które stosuje się od strony wewnętrznej nazywane są paroizolacjami, zaś od strony zewnętrznej – membranami wstępnego krycia. Poprzez zastosowanie odpowiednich membran wytworzona wewnątrz budynku para wodna swobodnie z niego wyparuje i jednocześnie obroni budynek przed jej pochłanianiem z otoczenia.

Materiały do hydroizolacji

Podstawą dobrze wykonanej hydroizolacji, poza fachowością osoby, która ją wykonuje są użyte materiały. Można je podzielić między innymi na:

  • materiały bitumiczne – takie jak: roztwory, lepiki, masy, emulsje, pasty, papy, polimeroasfalty. Stanowią one najstarszą grupę materiałów stosowanych w budownictwie do ochrony budynku przed wodą. Roztwory stosuje się jako grunt mający znaleźć się tuż pod właściwą warstwą izolacji, masy służą do zabezpieczenia elementów trudno dostępnych, a polimeroasfalty wzmacniają powłokę izolacyjną.
  • materiały mineralne – bentonity, szlamy, tynki zaporowe – powstałe z produktów na bazie cementu połączone z wybranymi kruszywami i elementami modyfikującymi.
  • materiały z tworzyw sztucznych – membrany, folie, żywice, dyspresje.

Dokonując wyboru odpowiednich materiałów hydroizolacyjnych należy przede wszystkim brać pod uwagę ich parametry techniczne oraz środowisko, w którym będą one użytkowane. Nie warto oszczędzać na tego typu materiałach – prawidłowe zabezpieczenie budynku przed negatywnym działaniem wody stanowi jedno z kluczowych czynności wykonywanych na etapie budowy domu, zapewniając jego mieszkańcom późniejszy komfort użytkowania i ochronę przed szkodliwymi dla zdrowia drobnoustrojami.

Dodaj komentarz


Warning: Undefined array key 0 in /home/platne/serwer121547/public_html/autoinstalator/oscianach.pl/wordpress23618/wp-content/plugins/wp-google-analytics-scripts/wp-google-analytics-scripts.php on line 394