Budowaelewacje, tynki zewnętrzne, fasadyPoradnik

Kontrola elewacji punkt po punkcie

Zgodnie z prawem, kontrolę stanu elewacji powinno się przeprowadzać wiosną, bezpośrednio po zakończeniu okresu zimowego, w którym, jak wiadomo, zewnętrzne elementy budynku narażone są na najbardziej ekstremalne warunki eksploatacji. Obraz ewentualnych uszkodzeń jest wówczas najpełniejszy, a warunki atmosferyczne sprzyjają prowadzeniu prac na elewacji.

Dariusz Stobierski, Grupa Atlas

Podczas okresowej kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na wiele czynników. Poniższa tabela systematyzuje zalecany zakres kontroli i podejmowanych w jej wyniku działań.

Elementy wymagające
kontroli
Zakres sprawdzenia Schemat postępowania
Stan powierzchni pod względem zabrudzeń Wystąpienie zabrudzeń o charakterze organicznym lub nieorganicznym – będących wynikiem osadzania się kurzu, spalin, popiołu, brudu, błota itp. Mycie powierzchni
Malowanie elewacji (opcjonalnie)
Stan powierzchni pod względem skażenia biologicznego Wystąpienie zabrudzeń o charakterze organicznym:
grzyby (nalot w kolorze czarnym lub ciemnoszarym),
glony (nalot w kolorze zielonym),
grzyby i glony jednocześnie (nalot w kolorze zielono-czarny
Mycie powierzchni
Usunięcie skażenia biologicznego specjalistycznymi preparatami
Malowanie elewacji (opcjonalnie)
Stan powierzchni pod względem uszkodzeń mechanicznych, wystąpieniem rys, spękań itp. Głębokość i rozmiar uszkodzeń Mycie powierzchni
Uzupełnienie ubytków lub wykonanie nowej warstwy
Malowanie powierzchni
Stan powierzchni pod względem zmiany barwy, wyblaknięcia i przebarwień Stopień odbarwienia, wyblaknięcia
i utraty koloru
Mycie powierzchni
Gruntowanie
Malowanie właściwym dla rodzaju podłoża farbami elewacyjnymi
Stan powierzchni pod względem wystąpienia zacieków Lokalizacja i zasięg zacieków Ustalenie przyczyny zacieku
Usunięcie przyczyn zacieku (naprawa nieszczelnych lub uszkodzonych obróbek blacharskich, demontaż zamontowanych na elewacji elementów)
Gruntowanie
Malowanie właściwym dla rodzaju podłoża farbami elewacyjnymi
Stan powierzchni pod względem wystąpienia wykwitów i wysoleń Mycie
Gruntowanie
Malowanie właściwymi dla rodzaju podłoża farbami elewacyjnymi

 

Dodaj komentarz


Warning: Undefined array key 0 in /home/platne/serwer121547/public_html/autoinstalator/oscianach.pl/wordpress23618/wp-content/plugins/wp-google-analytics-scripts/wp-google-analytics-scripts.php on line 394