Poradnik

Montaż płyt warstwowych

Montaż płyt warstwowych
Płyty warstwowe często wykorzystuje się do obudowy dachów i ścian hal stalowych. Jak je transportować i przechowywać? Na co trzeba zwrócić szczególną uwagę podczas montażu?

Montując ścienne i dachowe płyty warstwowe należy przede wszystkim stosować zalecenia producenta, dokumentacji projektowej oraz przepisów, w tym m.in. w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Roboty trzeba prowadzić w odpowiednich warunkach atmosferycznych. Płyt nie powinno się instalować przy silnym wietrze, a tych dachowych również podczas mgły, opadów deszczu lub śniegu.

Przed rozpoczęciem pracy sprawdza się, czy konstrukcję wykonano zgodnie z projektem i rozstaw elementów nośnych, do których będą mocowane płyty jest zgodny z założeniami. Kontroluje się także, czy płyty mają odpowiednie wymiary, nie są zdeformowane lub uszkodzone, czy ich powłoka nie jest zdarta lub pęknięta. Jeśli na powierzchni widoczne są drobne zarysowania, trzeba je naprawić przy użyciu specjalnych preparatów ochronnych (należy stosować produkty polecane przez producenta płyt).

Jak transportować i przechowywać płyty warstwowe?

Płyty składuje się w poziomie na paletach lub podkładach. Muszą być one oddzielone nie tylko od podłoża, ale również od siebie, dlatego umieszcza się pomiędzy nimi przekładki. Trzeba przestrzegać zaleceń producenta dotyczących maksymalnej ilości płyt, jakie mogą być ułożone w jednym stosie, a także rozstawu podkładek podpierających. Płyty należy chronić przed promieniowaniem ultrafioletowym i wilgocią. Fabrycznie są zabezpieczone folią ochronną, którą zdejmuje się przed lub po montażu. Nie wolno jej pozostawiać na płytach zbyt długo, gdyż będzie ją trudno zdjąć, a ponadto – gdy klej pod wpływem promieniowania ultrafioletowego wejdzie w reakcję z powłoką pokrywającą płytę, może ją uszkodzić. Płyt warstwowych nie wolno przenosić w poziomie bez dodatkowego podparcia, ponieważ mogą się rozwarstwić lub pęknąć.

O czym trzeba pamiętać podczas montażu płyt?

Do montażu należy używać łączników systemowych lub innych zalecanych przez producenta. Ilość i usytuowanie wkrętów muszą być zgodne z projektem. Trzeba też pamiętać o tym, by płyt nie ciąć narzędziami, które uszkadzają powłokę ochronną. Opiłki powstałe po cięciu trzeba od razu usuwać z powierzchni płyt, a przecięte krawędzie zabezpieczać środkiem antykorozyjnym polecanym przez producenta.

Płyty ścienne przykręca się w układzie poziomym lub pionowym, rzadziej – skośnym. Montaż poziomy prowadzi się od dołu w kierunku dachu, z kolei pionowy – zgodnie z kierunkiem wskazanym w projekcie. Podobnie – płyty dachowe instaluje się w takiej kolejności, jaką podano w projekcie (zaleca się, by układać je w kierunku przeciwnym do tego, z którego najczęściej wieje wiatr). Podczas montażu płyty trzeba dociskać do siebie ręcznie lub mechanicznie. Często używa się do tego pasa ściągającego. Trzeba przy tym uważać by nie uszkodzić zamka.

Podczas montażu należy szczególną uwagę zwracać na łączenia płyt, które muszą być szczelne, żeby woda i wilgoć nie przenikały przez nie. Często, aby spełnić ten warunek, stosuje się dodatkowe uszczelnienia. Innymi miejscami wymagającymi więcej uwagi i pracy są połączenia płyt w kalenicy, narożniku, okapie. Wykonując je, należy ściśle przestrzegać zaleceń dokumentacji projektowej i producentów (często w materiałach informacyjnych są zamieszczone szczegółowe rysunki tych detali konstrukcyjnych).

Wykonując obróbki blacharskie i inne prace wykończeniowe, trzeba – gdy tylko jest to możliwe, wykorzystywać rozwiązania systemowe lub inne polecane przez producenta. Zminimalizuje to ryzyko popełnienia błędu.


Artykuł został przygotowany przez firmę CoBouw Polska polsko – holenderską spółkę budowlaną, specjalizującej się w kompleksowej realizacji hale przemysłowych.

Jeden komentarz do “Montaż płyt warstwowych

Dodaj komentarz


Warning: Undefined array key 0 in /home/platne/serwer121547/public_html/autoinstalator/oscianach.pl/wordpress23618/wp-content/plugins/wp-google-analytics-scripts/wp-google-analytics-scripts.php on line 394