bezBudowaściany murowane

Podwójna izolacja ścian piwnic

Przystępując do remontu starego budynku, często stajemy przed problemem zawilgocenia ścian piwnic. Nieradko, po ich odkopaniu, stwierdzamy brak jakiejkolwiek izolacji. A im budynek starszy, tym prawdopodobieństwo wystąpienia takiej izolacji jest mniejsze. Nasuwa się pytanie: czyżby dawni budowniczowie nie dostrzegali problemu wilgoci w gruncie?

podwojna-izolacja-piwnic-weber

Wprost przeciwnie! Wokół większości budynków z początku minionego wieku i dawniejszych układano drenaż. I to on przez dziesiątki lat stanowił przeciwwilgociowe zabezpieczenie ścian budynków, zarówno w zakresie izolacji poziomej, jak i pionowej.

Pojawia się kolejne pytanie: dlaczego większość starych drenaży obecnie nie działa?

Paradoksalnie, najczęstszą przyczyną jest poprawa standardów użytkowych w budynkach, polegająca np. na doprowadzeniu kanalizacji sanitarnej, gazu, instalacji telefonicznej itp. W trakcie wykopów dla nowych przyłączy natrafiano na ceramiczne rurki, które usuwano,przerywając jednocześnie sprawnie działającydrenaż. Skutkiem tego woda zaczęła gromadzić się w pozostawionej części drenażu i z braku możliwości dalszego odpływu powodowała znaczne zawilgocenie gruntu oraz przyległych murów.

Lekki, mrozoodporny i ciepły

Rozwiązaniem opisanego problemu jest odbudowa lub wykonanie nowego drenażu, który spowoduje osuszenie gruntu. Obecnie najczęściej używanym materiałem zasypowym jest żwir. To pozbawione drobnych ziaren kruszywo ściąga i przemieszcza wodę do rur drenarskich. Dodatkowo, obsypka drenarska może spełniać drugą funkcję – izolatora ocieplającego ściany w gruncie. Warunkiem jest wykorzystanie materiału o znacznie niższym współczynniku λ niż ten, który ma grunt czy żwir.

Sprawdzonym materiałem do drenażu i izolacji termicznej jest też lekkie kruszywo ceramiczne Leca® KERAMZYT. Produkt ten jest mrozoodporny, a jego współczynnik λ w stanie wilgotnym najczęściej nie przekracza wartości 0,160 W/mK, podczas gdy ten sam współczynnik dla gruntu czy żwiru jest ponad pięciokrotnie wyższy i wynosi 0,900 W/mK.

Keramzyt ma bardzo dobre właściwości izolacyjne, co sprawdza się m.in. przy izolacji ścian piwnic

Zamiast styropianu

Do wykonywania zasypek drenarskich zalecane jest stosowanie Leca® KERAMZYTU budowlanego L o granulacji 10-20 mm i ciężarze nasypowym 290 kg/m³ ± 15%. Współczynnik filtracji klasyfikuje Leca® KERAMZYT na poziomie zasypek – gruntów dobrze przepuszczalnych (lepiej niż żwir). Ponieważ ciężar nasypowy keramzytu w stosunku do żwiru jest sześciokrotnie niższy, zmniejsza się również parcie poziome na mur (co jest szczególnie istotne przy zasypywaniu wysokich murów). Ponadto, przy zasypywaniu lekkim kruszywem unika się przypadkowych deformacji i zmiany spadków rur drenażowych oraz uszkodzeń pionowych izolacji muru ze styropianowych płyt EPS i XPS. Keramzyt może też zastąpić wspomniane płyty przejmując pełną ochronę cieplną ścian w gruncie.

Aby ograniczyć wnikanie drobnych części piaskowych i ilastych do zasypek drenażowych, zaleca się oddzielenie keramzytu od gruntu geowłókniną lub geotkaniną separacyjną. Warstwa ta wydłuża sprawność filtracyjną zasypki, a po kilkudziesięciu latach można ją wymienić, stosując jako wypełnienie powtórnie ten sam keramzyt. Leca® KERAMZYT, jako kruszywo ceramiczne wypalane w wysokiej temperaturze, jest odporny na działanie wód gruntowych i opadowych, w których mogą znajdować się rozpuszczone nawozy oraz inne związki chemiczne (np. kwaśne deszcze). Jest również neutralny w kontakcie z izolacjami bitumicznymi (rys. 1).

 Drenaż obwodowy i podposadzkowy Ocieplenie ścian piwnic Leca® KERAMZYTEM w workach
Rys. 1. Drenaż obwodowy i podposadzkowy
1. Geowłóknina
2. Leca® KERAMZYT budowlany L
3. Rury drenarskie
Rys. 2. Ocieplenie ścian piwnic Leca® KERAMZYTEM
w workach
1. Izolacja pionowa
2. Leca® KERAMZYT izolacyjny L w workach 55 l

Przykłady zastosowań

Leca® KERAMZYT wykorzystywany jest głównie jako obsypka przy drenażach opaskowych budynków, drenażach budynków na skarpach, drenażach podposadzkowych, drenach francuskich (eliminujących przydrożne rowy), drenażach pod roślinami. Skutecznie sprawdza się też w wielu innych rozwiązaniach.

W przypadku, gdy nie ma potrzeby wykonywania drenażu, a uzasadnione jest docieplenie ścian w gruncie, wystarczy przy ścianie ustawić pionowo jedną lub kilka warstw worków z Leca® KERAMZYTEM izolacyjnym L w workach, a następnie całą tę izolację obsypać gruntem. Średnia grubość jednego worka z keramzytem to ok. 17 cm. Tego typu izolacja jest termicznie równoważna styropianowi grubości ok. 7 cm. Na 1 m² izolacji należy ustawić 3 worki (rys. 2).

Dodaj komentarz


Warning: Undefined array key 0 in /home/platne/serwer121547/public_html/autoinstalator/oscianach.pl/wordpress23618/wp-content/plugins/wp-google-analytics-scripts/wp-google-analytics-scripts.php on line 394