Aktualności

Styropian pod lupą

Rozpoczął się pierwszy, kompleksowy system badania jakości polskiego styropianu. Badania, których inicjatorem są sami producenci, pokażą prawdę o najpopularniejszym materiale do termoizolacji budynków.

Program Gwarancji Jakości Styropianu został przygotowany przez Polskie Stowarzyszenie Producentów Styropianu z siedzibą w Warszawie. Wystartował formalnie 15 listopada 2010 roku.  Tego dnia rozpoczął się pierwszy cykl badań. Każdego roku odbędą się trzy cykle sprawdzania jakości wyrobów znajdujących się na rynku.

System badania styropianu oparty jest o transparentną i w pełni kontrolowaną przez niezależną kancelarię prawną oraz notariusza procedurę zakupu próbek, badania technicznego i sankcji wobec nierzetelnych producentów. Jego opracowywanie trwało ponad rok i zostało przygotowane przez grupę 23 producentów, którzy skupiają ponad 70 procent udziałów w rynku.

„Po roku ciężkiej pracy udało nam się opracować system, który eliminuje niedociągnięcia, które występowały w dotychczasowych rozwiązaniach i były przedmiotem licznych kontrowersji zarówno wśród producentów, jak i konsumentów. Bardzo szanujemy wszystkie wysiłki, które zmierzają do ulepszenia rynku styropianu, ale dotychczasowe próby uważamy za nieudane. Problemem były niejasne i niereprezentatywne procedury zakupu próbek oraz ich badania, które bardziej zaciemniały niż rozjaśniały rzeczywisty obraz sytuacji na rynku. Dlatego już dawno zdecydowaliśmy się na uruchomienie własnego systemu – bardzo kosztownego i pracochłonnego, ale o najwyższych, możliwych standardach. Przy jego opracowaniu wykorzystaliśmy doświadczenia zebrane przez Plastics Europe – Europejską Organizację Producentów Surowców Chemicznych, która współfinansuje jego wdrożenie w naszym kraju. Zapraszamy wszystkich producentów do udziału w Programie Gwarancji Jakości Styropianu PSPS ” – powiedział Kamil Kiejna, dyrektor PSPS.

Główną zaletą sytemu kontroli jakości wyrobów PSPS jest pełna transparentność i obiektywizm. Specjalnie zatrudniona w tym celu kancelaria prawna oraz notariusz, wedle ściśle przygotowanej procedury nadzoruje zakup próbek w losowo wybranych punktach handlowych. Zakup i badanie obejmuje wyroby wszystkich, ponad 100, aktywnie działających na rynku producentów. Jedna z zakupionych próbek zostanie poddana badaniom laboratoryjnym, a druga odpowiednio zdeponowana na wypadek konieczności przeprowadzenia procedury odwoławczej. Po badaniu producent zostanie powiadomiony o jego wynikach. W przypadku negatywnego rezultatu zostanie też wezwany do przeprowadzenia procedury naprawczej. Brak poprawy wykazany w kolejnym cyklu badania spowoduje sankcje prawne i administracyjne wobec wytwórcy zakwestionowanych próbek.

Program Gwarancji Jakości Styropianu PSPS jest dobrowolną inicjatywą producentów, którzy chcą wyeliminować problem oferowania konsumentom płyt styropianowych dla budownictwa nie spełniających deklarowanego poziomu parametrów technicznych. Transparentna, precyzyjna i rygorystycznie przestrzegana procedura ma zapewnić pełną obiektywność wyników kontroli i badań.

Dzięki samokontroli producenci chcą też pokazać, że zależy im na dobrym wizerunku polskiej branży styropianowej. Dodatkowo Program Gwarancji Jakości Styropianu PSPS odciąża finansowo państwowe organy nadzoru budowlanego. Wysokie koszty związane z badaniami produktów ponoszą dobrowolnie opodatkowani producenci. Znowelizowane Prawo Budowlane pozwala od 2011 roku na wykorzystanie wyników tych badań w postępowaniach administracyjnych wszczynanych przez organy Nadzoru Budowlanego.

Dodaj komentarz


Warning: Undefined array key 0 in /home/platne/serwer121547/public_html/autoinstalator/oscianach.pl/wordpress23618/wp-content/plugins/wp-google-analytics-scripts/wp-google-analytics-scripts.php on line 394