Aktualności

Zmiany warunków technicznych zabudowy

21 marca 2011 r. weszły w życie zmiany rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dotyczą one załącznika nr 1 do dotychczasowego rozporządzenia tj. wykazu Polskich Norm.

Celem nowelizacji rozporządzenia było uwzględnienie aktualnego stanu Polskich Norm zatwierdzonych przez Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.

[badlist]

  • Pierwszym z nich było uaktualnienie w zakresie ochrony odgromowej. Wprowadzono Normy Europejskie (EN) zamiast nieaktualnych Polskich Norm oraz norm IEC lub IEC/TS (wieloarkuszowa Polska Norma PN-EN 62305 pt. „Ochrona odgromowa”).
  • Konieczne było  również uaktualnienie niektórych norm dotyczących wymagań dla instalacji elektrycznych w budynku (wieloarkuszowa Polska Norma PN-HD 60364 pt. „Instalacje elektryczne niskiego napięcia”), szczególnie w zakresie ochrony przed porażeniem elektrycznym. Istotne jest również uwzględnienie w wykazie normy wprowadzającej zmianę krajową do Polskiej Normy dotyczącej obciążenia wiatrem.

[/badlist]

Ważną informacją jest, że w sprawach rozpoczętych przed wejściem w życie nowelizacji stosujemy przepisy dotychczasowe. Dotyczy to każdego przypadku złożenia wniosku o pozwolenie na budowę lub odrębnego wniosku o zatwierdzenie projektu budowlanego przed 21 marca 2011. Podobnie będzie przy zgłoszeniu budowy lub wykonania robót budowlanych, gdzie nie jest wymagane uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę – zwraca uwagę Agata Pawlak-Jaszczak, radca prawny w Kancelarii Prawnej Piszcz, Norek i Wspólnicy – wyjaśnia ekspert kancelarii.

Zmiany wchodzą w życie na mocy Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 10 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Dodaj komentarz


Warning: Undefined array key 0 in /home/platne/serwer121547/public_html/autoinstalator/oscianach.pl/wordpress23618/wp-content/plugins/wp-google-analytics-scripts/wp-google-analytics-scripts.php on line 394